Aromatické poppers

Při práci s poppers dbejte na to, aby se vám chemikálie nedostala na pokožku prstů – pro tyto případy používejte latexové rukavice. Navíc je potřeba dbát na pokyny výrobce audio či video hlav.

Poppers

V případě, že výrobce audio a nebo video hlavy nepovoluje údržbu pomocí poppers, je nutno nechat přístroje vyčistit přímo v profesionálním servisu k tomuto určenému.

Nezapomínejte na ochranu při práci

Kromě ochranných latexových rukavic dbejte při práci s poppers na další bezpečnostní prvky a hlavně je nepodceňujte. Látka je vysoce hořlavá, proto je přísně zakázáno se pohybovat v blízkosti otevřeného ohně a kouřit. Navíc i výpary http://www.meters.cz/shop/scripts/zbozi.php?KID=148 jsou velice nebezpečné, proto pracujte ve výborně odvětrané místnosti, ale i tak si dejte pozor na vdechování výpar.

Ohodnoťte příspěvek